[Avocat Drept comercial]

 • Asistenta juridica, reprezentarea clientilor si atestarea actelor de catre avocat pentru infiintarea, inregistrarea si functionarea societatilor comerciale
  -cerere de verificare disponibilitate firma
  -redactarea si atestarea actului constitutiv pentru infiintarea societatilor comerciale
  -cerere de inregistrare la registrul comertului
  -redactarea si atestarea actelor aditionale la actul constitutiv pentru modificarea clauzelor privind: asociatii/actionarii, sediul social, sediile secundare, obiectul de activitate, capitalul social, cesiunea aportului de capital social, reducerea sau majorarea capitalului social
  -cerere de mentiuni la registrul comertului
  -asistenta juridica pentru organizarea si desfasurarea sedintelor: adunarii generale ordinare si extraordinare, consiliilor de administratie si a altor organe de conducere si reprezentare
  -consultanta comerciala si consultanta fiscala privind functionarea societatilor comerciale
  -consultanta dreptul muncii privind: raporturile de munca intre angajator si salariati, contractele individuale de munca, contractele colective de munca, medierea raporturilor de munca si reprezentarea in litigiile de munca ale societatilor comerciale si/sau salariatilor
  -consultanta achizitii publice
  -redactarea actelor privind constituirea de garantii reale mobiliare si imobiliare de catre societatile comerciale
  -redactarea de actiuni privind atragerea raspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor, cenzorilor si auditorilor financiari pentru daune aduse societatilor comerciale

 • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor privind elaborarea, redactarea si negocierea diverselor tipuri de contracte
  -contracte de vanzare-cumparare produse
  -contracte de prestari servicii
  -contracte de antrepriza lucrari de constructii
  -contracte de vanzare-cumparare bunuri imobile
  -contracte de inchiriere
  -contracte de credit
  -contracte de cesiune de creanta
  -contracte de novatie
  -contracte de ipoteca si privilegii
  -contracte de garantii reale mobiliare
  -contracte de mandat
  -contracte de tranzactie
  -contracte de sponsorizare

 • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in sedintele de mediere, incheierea de tranzactii si litigiile comerciale
  -cereri de chemare in judecata si cereri de aparare in litigii comerciale
  -contracte de tranzactii comerciale
  -cereri privind recuperarea creantelor constatate prin hotarare judecatoreasca, sentinta arbitrala sau alte titluri executorii
  -contestatie la executare
  -cereri de evacuare, punere in posesie, predari de bunuri
  -procedura in cazul ordonantei de plata
  -procedura in cazul cererilor de valoare redusa
  -cereri in materie de contencios-administrativ si fiscal
  -cereri in materia procedurilor de achizitii publice