[Avocat Drept fiscal]

  • Consultanta juridica si reprezentare in materie de drept fiscal:

  • Redactarea opiniilor legale privind incidenta normelor fiscale si consecintelor de ordin fiscal ale actelor, faptelor si raporturilor juridice fiscale desfasurate intre persoanele fizice si/sau juridice

  • Consultanta fiscala privind regimul impozitelor si taxelor stabilite in Codul fiscal valabil din 2016 aplicabile diverselor categorii de contribuabili si operatiuni: impozitul pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venit, TVA, impozite si taxe locale, impozitul pe constructii

  • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor privind acte, fapte si raporturi juridice fiscale in fata organelor de control fiscal si instantelor de contencios administrativ

  • Asistenta juridica, redactarea si sustinerea contestatiei administrative impotriva actelor de control fiscal

  • Asistenta juridica, redactarea si sustinerea actiunii in contencios administrativ impotriva deciziei de solutionare a contestatiei

  • Asistenta juridica, redactarea si sustinerea plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre organele fiscale, conform procedurii prevazute de O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

  • Asistenta juridica, redactarea si sustinerea contestatiei impotriva masurilor asiguratorii la instanta de contencios administrativ

  • Asistenta juridica, redactarea si sustinerea contestatiei la executarea silita