[Avocat Drept Bancar Bucuresti / Avocat clauze abuzive banci / Avocat recuperare creante banci ]

 

Avocat Drept bancar Elena Andrei

Avocat Drept bancar Elena Andrei acorda consultanta juridica in domeniul bancar. EA avocat drept bancar elaboreaza opinii juridice in materie de drept bancar.

Avocat clauze abuzive banci

Avocat clauze abuzive banci Elena Andrei acorda consultanta referitoare la clauzele abuzive din contractele de credit. EA avocat acorda consultanta referitoare la inghetarea (stabilizarea) cursului de schimb valutar din contractele de credit.

 • Asistenta juridica si reprezentare in procese avand ca obiect anularea clauzelor abuzive din contractele de credit si restituirea sumelor incasate abuziv de catre banca

 • Asistenta juridica si reprezentare in procese avand ca obiect inghetarea (stabilizarea) cursului de schimb valutar din contractele de credit si restituirea sumelor rezultate din diferente de curs de schimb valutar incasate in plus de catre banca

 • Asistenta juridica si reprezentare in procese avand ca obiect actualizarea cu indicele de inflatie a sumelor cu care a fost prejudiciat consumatorul, a dobanzii legale aferenta sumelor cu care a fost prejudiciat consumatorul, precum si a altor cheltuieli judiciare ocazionate de procesele privind protectia consumatorilor

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura executarii silite de catre banca

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura executarii silite de catre societati de recuperare creante

 • Asistenta juridica si reprezentare in contestatia la executare

 • Asistenta juridica si reprezentare privind negocierea si incheierea contractelor de credit

 • Asistenta juridica si reprezentare privind renegocierea clauzelor din contractele de credit

Avocat recuperare creante banci

Avocat recuperare creante banci Elena Andrei acorda asistenta juridica si reprezentare privind recuperarea creantelor. EA avocat recuperare creante banci redacteaza notificare pentru initierea procedurii de dare in plata.

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de dare in plata

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de suspendare a dreptului bancii la executarea silita

 • Asistenta juridica si reprezentare pentru protectia consumatorilor

 • Avocat drept bancar Elena Andrei ofera asistenta juridica si reprezentare in litigii de drept bancar, in care clientul este parte reclamanta sau parata

 • Avocat drept bancar Elena Andrei ofera asistenta juridica si reprezentare privind redactarea regulamentului de organizare si functionare a bancii, a regulamentului de ordine interioara a bancii, a procedurilor bancare, a contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca, a altor notificari, cereri si adrese oficiale catre institutii ale statului.

Cadrul legal:

O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului
Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionişti şi consumatori
O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
O.U.G. nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
O.G. nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar
Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
Regulamentul nr.1/2012 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Codul civil
Codul de procedura civila

Tags: avocat drept bancar Bucuresti acorda consultanta drept bancar. Avocat consultanta clauze abuzive in contracte de credit, avocat clauze abuzive banci, consultanta inghetare / stabilizare curs de schimb valutar. Avocat recuperare creante banci, restituire sume diferente din curs de schimb valutar, dobanda legala, executare silita de catre banca sau executare silita de catre societati de recuperare creante. Contestatie la executare, asistenta juridica si reprezentare privind negocierea si incheierea contractelor de credit, renegocierea clauzelor din contractele de credit. Asistenta juridica si reprezentare recuperare creante, redactare notificare pentru initierea procedurii de dare in plata, asistenta juridica si reprezentare in procedura de dare in plata. Suspendarea dreptului bancii la executarea silita, protectia consumatorilor.

Avocat Elena Andrei - Baroul Bucuresti - Consultanta si asistenta juridica, reprezentare in instanta
Telefon avocat Bucuresti Elena Andrei

Telefon mobil:

    0751 297 867     

    

Whatsapp:

 +40 0751 297 867 

    

Email:

 office@ea-avocat.ro