[ Avocat Drept Civil Bucuresti / Avocat executare silita / Avocat mostenire ]

 

Avocat Drept Civil Elena Andrei

Avocat drept civil Elena Andrei, membru in baroul Bucuresti, acorda consultanta juridica in domeniul Dreptului civil. EA Avocat elaboreaza opinii juridice in materie de Drept civil. Elaborarea si redactarea de acte civile si actiuni civile.

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile la instantele judecatoresti de orice grad (judecatorie, tribunal, curte de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei), fiind avocat civil atat in fata instantelor din Bucuresti, cat si in fata altor instante din Romania

 • Asistenta juridica si reprezentare a intereselor in materie de Drept civil ale persoanelor fizice sau juridice in raporturile acestora cu autoritatile si institutiile publice, precum si in raport cu alte persoane de drept privat

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de mediere

 • Elaborarea de acte de tranzactie in materie de Drept civil

Avocat executare silita si drept de proprietate

Avocat executare silita Elena Andrei, membru in baroul Bucuresti, acorda consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in materie de drept de proprietate privata asupra bunurilor imobile si bunurilor mobile. EA avocat acorda consultanta juridica, asistenta juridica si reprezentare in materie de dezmembraminte ale dreptului de proprietate: superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitute.

 • Elaborarea de acte juridice in materie de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitute

 • Elaborarea de acte de tranzactie in materie de partaj bunuri comune

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile de partaj bunuri in fata instantelor de judecata

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in procedura de executare silita asupra unor bunuri mobile

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in procedura de executare silita prin poprire

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in procedura de executare silita asupra unor bunuri imobile

 • Redactare contestatie la executare si asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita

 • Asistenta juridica si reprezentare in materie de carte funciara

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind posesia

Avocat Drept civil - Mostenire

 • Acordarea de consultanta juridica in materie de mostenire

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in materie de stabilire a calitatii de mostenitor legal si mostenitor testamentar

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile de partaj succesoral

Drept civil – Obligatii – Acte juridice civile unilaterale – Contracte civile

EA Avocat drept civil pentru elaborarea de acte juridice civile unilaterale si contracte civile.

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in materie de contracte civile

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in materie de rezolutiunea si rezilierea contractelor civile

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in raspundere civila delictuala si in materie de raspundere civila contractuala

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind executarea silita a obligatiilor

 • Elaborarea de acte de tranzactie in materie de obligatii

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile in procedura de executare silita asupra unor bunuri mobile gajate sau a a unor bunuri imobile ipotecate pentru executarea obligatiilor din contracte

 • Redactare contestatie la executare si asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita a obligatiilor din contracte

Avocat Drept civil – Prescriptia extinctiva

EA avocat drept civil acorda asistenta juridica si reprezentare in materie de prescriptie extinctiva a dreptului la actiune pentru executarea unei obligatii.

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind nulitatea absoluta a unui act juridic sau a unor clauze abuzive din contracte, sub aspectul caracterului imprescriptibil al actiunii

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept, sub aspectul caracterului imprescriptibil al actiunii

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor, sub aspectul caracterului imprescriptibil al actiunii

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni civile privind apararea unui drept nepatrimonial, sub aspectul caracterului imprescriptibil al actiunii

Cadrul legal:

O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Codul civil
Codul de procedura civila

Tags: avocat drept civil Bucuresti, avocat reprezentare in actiuni civile, acte civile si actiuni civile. Mediere, tranzactie, drept de proprietate, bunuri imobile si bunuri mobile. Avocat executare silita si contestatie la executare, servitute, carte funciara. Acte juridice civile si contracte civile, rezilierea contractelor, raspundere civila delictuala si raspundere civila contractuala, prescriptie extinctiva, clauze abuzive, imprescriptibil.

Avocat Elena Andrei - Baroul Bucuresti - Consultanta si asistenta juridica, reprezentare in instanta
Telefon avocat Bucuresti Elena Andrei

Telefon mobil:

    0751 297 867     

    

Whatsapp:

 +40 0751 297 867 

    

Email:

 office@ea-avocat.ro