[ Avocat drept fiscal Bucuresti / Avocat control fiscal / Avocat contestatie la executare ]

 

Avocat Drept fiscal – Codul fiscal

Avocat drept fiscal Elena Andrei, membru in Baroul Bucuresti, acorda consultanta in domeniul fiscal. EA avocat drept fiscal elaboreaza opinii juridice in materie de Cod fiscal privind incidenta normelor fiscale pentru persoane fizice, persoane fizice autorizate, societati comerciale.

 • Acordarea de consultanta privind regimul fiscal al veniturilor obtinute in Romania de rezidenti si nerezidenti: categorii de venituri neimpozabile, venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din investitii, venituri din transferul proprietatilor imobiliare, etc.

 • Acordarea de consultanta privind cheltuieli deductibile total sau in cota limitata

 • Acordarea de consultanta privind regimul fiscal al impozitelor: impozit pe profit si scutiri prevazute de Codul fiscal, impozit pe dividende, impozit pe venit al microintreprinderilor, impozit pe venit al persoanelor fizice si scutiri prevazute de Codul fiscal

 • Acordarea de consultanta privind taxe si impozite locale

 • Acordarea de consultanta privind taxe si impozite salariale

 • Acordarea de consultanta privind cotele de TVA, scutiri prevazute de Codul fiscal, deduceri prevazute de Codul fiscal, rambursari de TVA prevazute de Codul fiscal

 • Acordarea de consultanta privind optimizarea fiscalitatii si maximizarea profitului societatilor comerciale

 • Acordarea de consultanta privind alte aspecte fiscale in activitatea societatilor comerciale

 • Activitatea de informare a clientilor cu privire la modificari legislative in domeniul fiscal

Avocat Control fiscal – Codul de procedura fiscala

Avocat control fiscal Elena Andrei acorda asistența juridica și reprezentare a clienților in legatura cu actele, faptele si raporturile juridice incheiate cu alte persoane fizice si/sau juridice, în fata organelor de control fiscal. Contactati EA avocat control fiscal pentru:

 • Asistenta juridica pe perioada efectuarii inspectiilor fiscale si controlului fiscal

 • Redactare contestatie titlu de creanta fiscala si contestatie act administrativ si fiscal, asistenta juridica si reprezentare in fata organului fiscal, cat si in fata instantelor de contencios administrativ si fiscal

Avocat contestatie la executare

Avocat contestatie la executare Elena Andrei redacteaza contestatie la executare si asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita pentru stingerea creantelor fiscale. Contactati EA avocat contestatie la executare pentru:

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii de contencios administrativ si fiscal cu unitatile administrativ-teritoriale avand ca obiect taxe si impozite locale

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii de contencios administrativ si fiscal cu organele fiscale avand ca obiect taxe si impozite stabilite prin titlu de creanta fiscala, etc.

Cadrul legal:

O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Codul fiscal
Codul de procedura fiscala
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ

Tags: avocat drept fiscal Bucuresti pentru consultanta in domeniu fiscal, Cod fiscal sau Cod de procedura fiscala. Societati comerciale, regimul fiscal al veniturilor si cheltuieli deductibile, regimul fiscal al impozitelor si impozit pe profit sau impozit pe dividende ori impozit pe venit al microintreprinderilor. Impozit pe venit al persoanelor fizice, taxe si impozite locale sau taxe si impozite salariale, rambursari de TVA ori optimizarea fiscalitatii, aspecte fiscale in activitatea societatilor comerciale. Contestatie titlu de creanta fiscala si avocat contestatie la executare. Inspectii fiscale sau avocat control fiscal, executare silita si stingerea creantelor fiscale, litigii de contencios administrativ si fiscal.

Avocat Elena Andrei - Baroul Bucuresti - Consultanta si asistenta juridica, reprezentare in instanta
Telefon avocat Bucuresti Elena Andrei

Telefon mobil:

    0751 297 867     

    

Whatsapp:

 +40 0751 297 867 

    

Email:

 office@ea-avocat.ro